Showing 1 Result(s)

ChatGPT và chẳng có thảm họa nào cả

ChatGPT và chẳng có thảm họa nào cả Tôi thì dùng AI để hỗ trợ viết bài từ 06/2021, số lượng bài viết tạo ra là vài nghìn, nên cũng có thể coi là có chút kinh nghiệm! Một trong những nhược điểm dễ thấy nhất của AI là chất lượng nội dung nhưng ưu điểm lớn nhất của nó là hiệu suất. Không dùng cũng không phải vì nó không tốt nữa mà vì nó không có khả năng/hoặc do mình chưa biết cách scales nó lên đến hàng trăm nghìn bài. I. AI làm mất việc làm hay …

Call