Showing 1 Result(s)

Kiếm tiền bằng affiliate, affiliate là gì?

Affiliate marketing là một hình thức tiếp thị liên kết, trong đó một người gọi là “affiliate” giới thiệu hoặc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty đối tác và nhận mức hoa hồng khi có người mua sản phẩm hoặc dịch vụ qua liên kết của họ. Ví dụ, nếu bạn là một affiliate cho một trang web thời trang và bạn giới thiệu một sản phẩm trên trang web đó, bạn sẽ nhận một phần trải nghiệm từ mỗi giao dịch mà người mua hoàn tất qua liên kết của bạn. Affiliate marketing là …

Call