Hướng dẫn cài đặt tài khoản Zoom pro – Nâng cao

Đăng nhập tài khoản Zoom trên trình duyệt

Ấn vào Cài đặt (màu xanh)

Tìm phần Đồng chủ trì, ấn cho phép (ảnh dưới)

Tìm phần Phòng theo nhóm (ấn kích hoạt)

Tìm phần CHO PHÉP PHÁT TRỰC TIẾP CUỘC HỌP

Ấn kích hoạt (hình dưới)

 

Sau đó mở phòng Zoom, Cài đặt phát trực tiếp (Ảnh dưới)

Call