Showing 1 Result(s)

Kiến thức Seo hàng tuần 2

Kiến thức Seo hàng tuần 2 1. GOOGLE: MUM CỦA HIỆN TẠI CHƯA ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH RANKING HAY THAY ĐỔI GOOGLE SEARCH Pandu Nayak, phó chủ tịch mảng Google Search cho biết: “MUM hiện tại chưa được sử dụng để cải thiện chất lượng tìm kiếm như RankBrain hay BERT đã làm. MUM hiện chỉ được sử dụng cho 2 mục đích: (1) là sử dụng cho việc nhận diện các loại vaccine Covid 19; (2) là sử dụng để gợi ý các video liên quan đối với các kết quả tìm kiếm có sự xuất hiện …

Call