Bật chia phòng trong Zoom

Bật chia phòng trong Zoom

Đăng nhập tài khoản zoom trên trình duyệt

Sau đó vào link Cài đặt của tôi – Zoom

Kéo xuống tìm phần phòng họp theo nhóm

Bật nó lên như ảnh

Mở ảnh

Sau đó tắt đi vào lại zoom trên phần mềm

Call