Kích hoạt tài khoản Zoom Pro

Sau khi hệ thống bên mình kích hoạt, bạn check gmail và nhận được thông báo sau:

Click vào ô màu xanh Approve the Request

Sau đó Ấn vào chữ TÔI XÁC NHẬN VÀ CHUYỂN ĐỔI (Hình dưới)

Sau đó giao diện hiện ra thông báo sau

Bạn vào chờ tiếp khoảng 10 phút, sau đó thoát ra đăng nhập lại tài khoản Zoom là được

Cách check:

Đăng nhập vào zoom, sẽ hiện ra thông báo ĐƯỢC CẤP PHÉP

Sau đó bạn vào đổi ID cho đẹp nhé

 

Call