Xác nhận tại tài khoản zoom bị out khỏi bản quyền

Bước 1:

Vào email mở lời mời tài khoản zoom xác nhận lại – Ấn vào kích hoạt lại tài khoản zoom của bạn

Bước 2: Ấn vào đăng ký bằng mật khẩu màu xanh ở dưới cùng

 

 

 

 

 

Bước 4: Nhập tên zoom và mật khẩu vào

Bước 5: Đăng nhập bằng email cũ nhưng thêm +1 trước @

Call