Cách đổi ngôn ngữ Zoom trên máy tính, điện thoại

Hướng dẫn đổi ngôn ngữ Zoom cho máy tính

1. Hướng dẫn nhanh

  • Bạn mở ứng dụng Zoom trên máy tính
  • Chọn mũi tên hướng lên trong thanh tác vụ Windows > Nhấp chuột phải vào biểu tượng Zoom trong khay thông báo
  • Chọn mục Switch Languages (Chọn ngôn ngữ) > Chọn ngôn ngữ muốn thay đổi trên Zoom là xong

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Zoom trên máy tính

Bước 2: Chọn mũi tên hướng lên mũi tên hướng lên trong thanh tác vụ Windows > Nhấp chuột phải vào biểu tượng Zoom trong khay thông báo

Nhấp chuột phải vào biểu tượng Zoom

Bước 3: Chọn mục Switch Languages (Chọn ngôn ngữ) > Chọn ngôn ngữ muốn thay đổi trên Zoom là xong

Chọn ngôn ngữ muốn thay đổi trên Zoom

III. Hướng dẫn đổi ngôn ngữ Zoom cho điện thoại iPhone, Android

1. Hướng dẫn trên điện thoại iPhone

Bước 1: Bạn nhấn Cài đặt chung (General) > Ngôn ngữ và Khu vực (Language & Region).

Bước 2: Nhấn chọn Ngôn ngữ iPhone (iPhone Language) > Chọn ngôn ngữ bạn muốn là bạn đã thay đổi ngôn ngữ trên Zoom.

2. Hướng dẫn trên điện thoại Android

Bước 1: Bạn vào Cài đặt (Settings) nhấn vào biểu tượng Kính lúp > Nhập từ “Language” hoặc “Ngôn ngữ” vào thanh tìm kiếm > Language and input (Ngôn ngữ và nhập liệu)

Bước 2: Bạn chọn mục Language and input > Language.

Bước 3: Chọn Add language > Chọn ngôn ngữ bạn muốn thay đổi.

Bước 4: Bạn nhấn chọn Set as default là bạn đã thay đổi ngôn ngữ trên Zoom.

Call