Đổi tên Hiển thị và Mật khẩu Tài khoản Zoom

Đổi tên hiển thị Tài khoản Zoom

Vào link https://zoom.us/profile, Đăng nhập tài khoản Zoom

Ấn vào tab  HỒ SƠ, sau đó ấn chỉnh sửa để chỉnh sửa tên Hiển Thị

Tên hiển thị của bạn ở trong tài khoản zoom ở trong ô Tên hiển thị

Còn phần họ tên thì đặt thế nào cũng được

Sửa mật khẩu tài khoản zoom:

Ấn vào phần mật khẩu và đăng nhập, theo ảnh như hình dưới và đổi theo hướng dẫn

Call